240L agyr ýükli kuwwatly LLDPE çydamly logistik Rotomolded izolirlenen gury buz sowadyjy Gury buz ibermek üçin ammar gutusy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizaýndan önümçilige

Biz özboluşly roto şekilli önüm öndüriji

Wideo

Sagat ÖNÜM WAGTY / GÜN
+
KOD setirleri
+
BU ýerde işleýänler
MILLION
SALEROOM HER ARYL

Önüm aýratynlyklary

1. Zäherli we zyýansyz, UV çydamly we öçmek aňsat bolmadyk PE materialy saýlanýar.
2. Konteýner tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr, olaryň ikisi ýeňil guty hereketi üçin tormoz uniwersal tigirlerdir
3. Rezin tokly we umumy tutawajy gutyny has ýeňil we ykjam edýär.
4. izolýasiýa gutusynyň göwresi we gapagy aýlaw galyplary bilen ýasalýar.Guty berk we berkdir, ýokary temperatura we ýük götermek ýaly erbet şertlerde ulanmak üçin örän amatlydyr.
5. Plastiki gapda temperaturanyň üýtgemegini üpjün etmek üçin izolýasiýa materialyny doldurýan Aerospace PU kabul edilýär.
6. Uzak wagtlap sowadyş we gury buz saklamak üçin amatly.

Görnüşleri

Model: 240L Gury buz gutusy
Daşarky ululygy (L × W × H): 1140 * 700 * 835mm
Içki ululygy (L × W × H): 930 * 490 * 5330mm
Bukjanyň ululygy (L × W × H): 1190 * 750 * 885mm
Arassa agramy: 40KG
Göwrümi: 240L

Goşmaçalar:

Labörite bellik opsiýalary
Has uly ölçegler üçin kesiň we kebşirläň
Cörite iş enjamy
Üzükleri daň
Basyş ýeňilleşdiriji klapan (Howa geçirijiligi / suw geçirmezlik üçin zerur)
Gurnama opsiýalaryny dolandyryň
Isleg boýunça elýeterli beýleki opsiýalar

Marketing derňewi

Her ýyl 20+ zat döredýäris we öndürýäris.

Müşderimiz üçin içerki gözleg we barlag bölümi bar.

Professional inerenerimiz, öz pikiriňiz üçin işlär.

Täze element
%
bar bolan önümler
%
ASABDSB
Haryt ady 240L gury buz saklaýyş gutusy 320L gury buz saklaýyş gutusy
Model belgisi UT-DI240L UT-DI320L
Material LLDPE & PU izolýasiýasy LLDPE & PU izolýasiýasy
Daşarky ölçegL * W * H / mm 1140 * 700 * 835mm 1100 * 700 * 850mm
Içki ölçegL * W * H / mm 930 * 490 * 530mm 920 * 520 * 660mm
Kuwwat / L. 240L 320L
Agramy / Kgs 40Kgs 62Kg
Reňk Gök Gök
Gury buz saklaň 220 ~ 230kg gury buz bloklary ýa-da 180 kg gury buz bölejikleri 300 ~ 320kg gury buz bloklary ýa-da 250 kg gury buz bölejikleri
Gündelik sublimasiýa derejesi 5% 6%

Gaplamak we eltip bermek

Mukdary (bölekler) 1 - 5 > 5
Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Sorag-jogap

1: Zawodmy ýa-da diňe kompaniýa?
Deňiz enjamlaryny öndürýän zawodymyz bar, başga-da başga marka üçin agentimiz bar.

2: Näme üçin sizi saýlap bileris?
Birnäçe milli patenti bolan hünärmen tehnologiýa we gözleg toparymyz bar.Daşary ýurtly satyjylar bilen professional satuw toparymyz bar.Professional önümçilik mümkinçiliklerimiz bar we önümlerimiz dokuz sany esasy klassifikasiýa jemgyýeti tarapyndan tassyklandy.Size tüýs ýürekden hyzmat etmek üçin 24 sagat sitata jogap bermek mehanizmimiz bar.Satuwdan soň kepilligimiz bar, hil taýdan kynçylyklaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp, mümkin boldugyça gysga wagtda çözüp bilersiňiz.

3. Gowşuryş wagty nähili?
Adatça 20 günüň içinde.

4.Haýsy tölegleri goldaýar?
T / T, L / C, Western Union, Nagt kabul edilýär.

5. MOQ näme?
Adatça MOQ 50PC bolýar.

6. Müşderileriň dizaýnyna laýyklykda ýazgy öndürip bilersiňizmi?
Elbetde, OEM we ODM ikisi hem hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň