Senagat habarlary

 • Aýlanan gutularyň esasy artykmaçlyklary

  Aýlanan gutularyň esasy artykmaçlyklary

  1. Galypdan ýasalan uly, orta we gaty uly bölekler üçin amatly.Plastmassa emele getiriş prosesiniň köpüsi, emele geliş prosesinde, plastmassa we galyp gabygy gaty ýokary iş basyşynda (iş basyşy), meselem, adaty sanjym galyplaýyş proýektini ulanmak ...
  Koprak oka
 • Aýlanma galyplaýyş prosesiniň ösüş perspektiwalary

  Aýlanma galyplaýyş prosesiniň ösüş perspektiwalary

  Aýlanýan plastmassa öndürijileri hem häzirki ösüşde käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, olar aýratyn näme?Hytaýyň rotomolding senagatynyň esasy önümleri güýmenje desgalarynda, poslama garşy turbalarda, poslama garşy enjamlarda, ammarda jemlenendir ...
  Koprak oka
 • Rotomoldirlenen önümleriň soňraky ýyladyş bejergisinde tejribe alyşmak

  Rotomoldirlenen önümleriň soňraky ýyladyş bejergisi, adatça göni ot görnüşine we gytaklaýyn ýyladyş görnüşine bölünýär.“Youte Plastics” bu iki usulyň käbir ownuk goşundylaryny şu ýerde paýlaşmak isleýär....
  Koprak oka
 • Rotomoldingiň aýratynlyklary we ulanylyşy

  Rotomolding prosesiniň umumy aýratynlyklary haýsylar we olaryň ulanylyşy näme?Geliň, bu hakda has giňişleýin öwreneliň.Rotomolding prosesiniň aýratynlyklary esasan aşakdakylardyr: 1. rotomolding galyplarynyň bahasy pes - şol bir ululykdaky önüm ...
  Koprak oka