BIZ hakda

Üstünlik

 • 5fd552e1

Youte

Giriş

“Cixi Youte Plastic Container Co., Ltd”, Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän, professional aýlaw galyplary we önüm öndüriji.Aýlanma galyp önümlerini öndürmek boýunça 20 ýyllyk tejribe bilen, kompaniýamyzyň ISO9001 şahadatnamasy bar we has ýokary standart önümleri öndürmäge çalyşýar.Önümlerimiz islendik ekstremal gurşawa degişlidir.Çydamly, suw geçirmeýän, zarba garşy we tozana garşy we poslama garşy we ş.m. Bu önümler senagat enjamlary, kameralar we wideolar, saz gurallary, aw, harby we ýangyn söndüriji enjamlar we ş.m. ýaly duýgur harytlaryňyzy goramak we daşamak üçin ýörite döredildi…

 • -
  2011-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  12 ýyl iş tejribesi
 • -+
  50-den gowrak önüm
 • -$
  5000,000 $ -dan gowrak

önümleri

Innowasiýa

 • Hytaý arzan bahasy Hytaý ýumurtga tarelkasynyň galyplary Pulpa galyplaýjy maşynlar üçin ýumurtga guty gurallary

  Hytaýyň arzan bahasy Çin ...

  Köp tejribämiz we oýlanyşykly önümlerimiz we hyzmatlarymyz bilen, Hytaýyň arzan bahasy Hytaýyň ýumurtga lýuboý galyplarynyň ýumurtga guty gurallary üçin pul sarp ediji maşynlar üçin abraýly üpjün ediji hökmünde ykrar edildi, käbir kanagatlanarly gatnaşyklary kesgitlemäge tüýs ýürekden umyt edýäris ýakyn wagtda.Öňegidişligimiz barada size habar bermek we siziň bilen yzygiderli kompaniýa gatnaşyklaryny gurmak isleýäris.Köp tejribämiz we oýlanşykly ...

 • 240L agyr ýükli kuwwatly LLDPE çydamly logistik Rotomolded izolirlenen gury buz sowadyjy Gury buz ibermek üçin ammar gutusy

  240L agyr ýük ...

  Dizaýndan önümçilige çenli özboluşly roto şekillendiriş önümlerini öndüriji Biz Wideo 24 Sagat ÖNÜMLER WAGTY / GÜN 100 + KOD 80 + IŞLER BU YERDE 500 MILLION SALEROOM ÖNÜM ÖNÜMLERI 1. PE materialy zäherli däl we saýlanýar zyýansyz, UV çydamly we solmak aňsat däl.2. Konteýner tigirler, iki ...

 • Agyr ýükli uly kuwwat LLDPE çydamly logistik Rotomolded izolýasiýa gury buz sowadyjy Gury buz ibermek üçin ammar gutusy

  Iň uly kuwwat ...

  Düşündiriş Bu gaty agyr kuwwatly LLDPE çydamly logistik Rotomolded izolirlenen gury buz sowadyjy gury buz ibermek üçin ammar gutusy we üýtgemegiň derejesi 6,25%.Customörite bellikleme opsiýalaryny goldaýarys, has uly ölçegler üçin kesmek we kebşirlemek opsiýasyny goldaýarys. Şeýle hem, siziň pikiriňiz üçin işläp bileris, dizaýner toparymyz siziň üçin işlär. Isleg boýunça başga görnüşler.PE materialy zäherli we zyýansyz, UV çydamly we öçmek aňsat däl saýlanýar.Konteýner tigirler bilen enjamlaşdyrylan, olaryň ikisi ...

 • UT-12010060-J ulag gutusy, “Youte Roto Mold” harby kassasy , suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, şok subutnamasy.

  UT-12010060-J transpor ...

  Wideo aýratynlyklary Galyň burçlar Konteýneriň zeperini azaltmak Inçe diwarlar umumy agramly gysgyçlary ýa-da aýryp bolýan gapak standart enjamlary öz içine alýar: 8 poslamaýan tutawaç 12 poslamaýan polat halkalary goşuň Içerki köpük içerki ýöriteleşdirilen bellik opsiýalary Has uly göwrümli enjamlar üçin halka basyşlary ýeňilleşdiriň Klapan (Howa geçirijiligi / suw geçirmeýän ýagdaý üçin zerur) 3 × 5 ýa-da 4 × 6 kartoçkany tutuň

 • UT-633633-J ulag gutusy, “Youte Roto Mold” harby hadysasy , suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, zarba garşy subutnama.

  UT-633633-J ulag ...

  Düşündiriş artykmaçlyklary 1. ýokary molekulýar polietilen material, durnukly öndürijilik, ýokary we pes temperatura garşylygy, zäherli we tagamsyz, UV goraglylygynyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi;2. rulon galyplaýyş prosesi, toplumlaýyn galyplaýyş, güýçlendirilen we galyňlaşdyrylan guty burçlary, güýçli täsir garşylygy we paraşýut / paraşýut erkin howa howasyny amala aşyryp biler;3. konkaw konweks berkleşdiriji dizaýn, gutyny berkitmek, ýygnamagy ýeňilleşdirmek;4. poslamaýan polat kebelek gulpy tutmak, tutawaç we beýleki esbaplar ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat