Biz hakda

Biz kim?

“Cixi Youte Plastic Container Co., Ltd”, Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän, professional aýlaw galyplary we önüm öndüriji.Aýlanma galyp önümlerini öndürmek boýunça 20 ýyllyk tejribe bilen, kompaniýamyzyň ISO9001 şahadatnamasy bar we has ýokary standart önümleri öndürmäge çalyşýar.

Önümlerimiz islendik ekstremal gurşawa degişlidir.Çydamly, suw geçirmeýän, zarba garşy we tozana garşy we poslama garşy we ş.m. Bu önümler senagat enjamlary, kameralar we wideolar, saz gurallary, aw, harby we ýangyn söndüriji enjamlar we ş.m. ýaly duýgur önümleriňizi goramak we daşamak üçin ýörite döredildi. aýlaw galyp önümleri, müşderilerimize gymmatlyk goşmak üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.Gymmatlygyňyzy we hyjuwyňyzy ömürlik kepillik bilen goramagy maksat ediniň.

savasqwf

Biz kim?

YOUAŞaýlaw galyplaýyş önümlerinde ýöriteleşendir we OEM & ODM. Biz öz inersenerlerimiz we aýratyn önümçilik desgalarymyz bilen plastmassa önümlerini öndürijilerden we üpjün edijilerden biri. Gözleg we gözleg işlerine uly maýa goýumlary bilen alnan we täsin çözgütlere gönükdirilen akylly çözgütlere üns beriň. patentlenen çözgütler we önümçilik amallary.

Biz kim?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz professional kompaniýadan ýasalýar.

Güýçli gözleg we güýç

Biziň öz gözleg merkezimiz bar, bularyň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.

Gaty hil gözegçiligi

3.1 Esasy çig mal.
3.2 Taýýar önümleriň synagy.

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.
“Cixi Youte Plastic Container Co., Ltd.” 2016-njy ýylda döredildi we 20 ýyl bäri aýlaw moda önümlerini öndürýär.Aýlaw galyp önümlerinde içerki öňdebaryjy gözleg we ösüş ukybymyz bar.
Işe başlaly bäri “Youte” -niň esasy bäsdeşlik ukyby hemişe tehnologiýa hasaplanýar.

Tehnologiýa, önümçilik we synag

“Cixi Youte Plastic Container Co., Ltd.” 2011-nji ýylda döredilip, 20 ýyl bäri aýlaw galyp önümlerini öndürýär.
Gözleg we gözleg bölümimiz 4 ýyl bäri döredildi. Her ýyl 40-dan gowrak täze önüm öndürýäris.

vasqqw
eqwwg