Özbaşdaklaşdyrma

Rotomolded üçin ýörite ýasalan we markaly çözgütler

Önümleriňizi özleşdiriň. Markaňyzy tapawutlandyryň.

10

Biz Hytaýyň Rotomolding önümleri pudagynda hünärmen üpjün ediji,
esasan açyk sport önümleriniň, harby gutynyň we beýleki plastmassa önümleriniň üstünde işleýäris,
Kosmetiki rotomolded önümler we beýleki degişli plastmassa gaplaýyş önümleri.

  • 20 ýyllap rotomolding önümlerine üns beriň
  • Gözleg we barlag bölümi ODM we OEM islegi üçin işleýär
  • ISO9001 şahadatnamasy
  • Bütin dünýä eksport edilýär
9

Her gün täze tendensiýalary we tehnologiýalary ulanýarys, tehniki enjamlarymyzy yzygiderli optimizirleýäris we müşderilerimiz bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýarys.Iň esasy aladamyz, müşderilerimiziň talaplaryna düşünmek we olaryň isleglerini kanagatlandyrmakda işeňňir bolmakdyr. Çykyş edýän müşderiler öz galyplaryna we boşluklaryna eýe, hatda olar üçin aýratyn gural dükanymyzda döredýäris. we satuwdan soňky hyzmatyna çenli ösüş.

微 信 截图 _20221027121437

Haýsy gaýtadan işleýiş dekorasiýalarynyň gerekdigini bize aýdyň:

  • Daşky guty: ýüpek çap, bellik, reňkli örtük we ş.m. hödürläp bileris.
  • Metal bölegi: Saýlamak üçin köp ululyklar we görnüşler.
  • Üstünlikleri: UV garşy, tozana garşy, suw geçirmeýän, şokdan goraýan we ş.m.
  • Galyndy saýlamak: Dürli dizaýn, alýumin we polat galypdan ýasalyp bilner.
  • Reňk gutusy: Siz ony dizaýn edýärsiňiz, galan zatlaryň hemmesini siziň üçin edýäris.