sahypa_banner

Guty

Biz professional konteýner üpjün edijisidiris we guty konteýnerleriň örän möhüm şahasydyr. Bu önümleri öndürmek üçin alýumin galyp ýasarys.Zawod hökmünde müşderimize OEM we ODM hyzmatyny bermek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.Gutularymyzda dürli ululyklar bar, bar bolan ululygy ýa-da ýörite önümler üçin saýlap bilersiňiz, harytlaryňyzy ajaýyp saklamak üçin täze guty ýasap bileris.Mundan başga-da, güýçli täsir garşylygy, ýassyk we zarba siňdirişi, ýylylygy we ýangyny saklaýjy, ýylylygy tygşytlamak we sowuga garşylyk, suw geçirmeýän we çyglylyga garşy, ýüzýän ömri halas ediji, UV goragy, zäherli tagamsyz, antikorroziw, çyglylyga çydamly, çydamly, çalt.Göçme, owadan görnüş, köp sanly stil we beýleki köp sanly artykmaçlyklar, dürli önümçilikde, nebithimiýa, elektrik elektronikasy, ýadro energiýasy, aragatnaşyk, howa, ýangyn, jemgyýetçilik howpsuzlygy, harby topar, gurallar, ylmy gözlegler, gözleg, lukmançylyk, fotosurat, halas ediş we açyk sport we beýleki pudaklar.
12Indiki>>> Sahypa 1/2