UT-633633-J ulag gutusy, “Youte Roto Mold” harby hadysasy , suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, zarba garşy subutnama.


 • Model:UT-633633
 • Daşarky ululygy (L × W × H):630 * 360 * 330MM
 • Içki ululygy (L × W × H):530 * 260 * 280MM
 • Bukjanyň ululygy (L × W × H):650 * 380 * 350MM
 • GW:8KG
 • CBM:0.1CBM
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  1. Gaty gaplama çözgüdi - stressiz diýen ýaly bir bölek gurluşyk.

  2. weeňil we çydamly önümler.

  3. Ajaýyp ýük göteriji häsiýetler.

  4. Diwaryň birmeňzeş galyňlygy.

  5. Dyzdan goraýan grafikalarda galypdyr.

  6. Çukur ýa-da köpük bilen doldurylyp bilinýän köp diwarly galyplary öndürmek ukyby.

  7. Täsirlere garşylygy ýokarlandyrmak üçin galyň burçlar we gapyrgalar.

  8. Alnan enjamlar we galypdan ýasalan gap, konteýneriň ulanyş möhletini uzaldýar.

  9. Paneli dakmak üçin enjamlar we raflar.

  10. Jemi goragy üpjün etmäge ukyply, aýrylyp bilinýän ýa-da ýasalan içerki diapazon.

  11. Diş we döwülmäge çydamly polietilen.

  12. Himiki serişdeleriň we erginleriň köpüsine çydamly.

  13. Kömeleklere çydamly.

  41c6c603b1c32289821c790a58410a4 (1)
  ba95a915cd74c9e8c5ccd0b9ce7617f (1)
  ac2d707f81b4d90879428b336701f18 (1)
  ab5501d26198e1112ebd7287342ce76 (1)
  2800cbe20632678274da3d3dc73f3f1 (1)
  76dffdd1a46891d3baa178bbbec65c7 (1)

  Üstünlikleri

  1. ýokary molekulýar polietilen material, durnukly öndürijilik, ýokary we pes temperatura garşylyk, zäherli we tagamsyz, UV goraglylygynyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi;

  2. rulon galyplaýyş prosesi, toplumlaýyn galyplaýyş, güýçlendirilen we galyňlaşdyrylan guty burçlary, güýçli täsir garşylygy we paraşýut / paraşýut erkin howa howasyny amala aşyryp biler;

  3. konkaw konweks berkleşdiriji dizaýn, gutyny berkitmek, ýygnamagy ýeňilleşdirmek;

  4. poslamaýan polat kebelek gulpy tutmak, tutawaç we beýleki esbaplar kabul edilýär, olar duz sepmäge çydamly, poslama garşy, howpsuz, owadan we has çydamly;

  5. ýokary hilli gaty suw geçirmeýän möhürleýji halka, has gowy möhürleme öndürijiligi we IP67 derejeli suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän derejesi bilen kabul edilýär;

  6. guty ululygyny özleşdirmek, reňk düzmek, astar düzmek, belligi kesgitlemek, parol gulplamak ulgamy we ş.m.

  Goýmalar

  1.Awion enjamlary.

  2.Göçürip boljak ýarag ulgamlary.

  3.Elektron synag we gözegçilik enjamlary.

  4. Harby we hukuk goraýjy gurallar.

  5. Medisina synagy we enjam enjamlary.

  6.Oag meýdan gözegçiligi enjamlary.

  7. Göçme deňiz gurallary.

  8. Göçme aragatnaşyk enjamlary.

  9. Göçme kompýuter torlary we ulgamlary.

  10.Telekommunikasiýa synag enjamlary.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň